1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
1032
  • Anonymous  mạo danh  ( TA )  với tư cách là: TA
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    cty có một TA rất là chuyên nghiệp nha, vào meeting với client là cứ chửi dev quèn trước. Chửi một cách thậm tệ trước để lấy le với client trước đã. TA: 12 tuổi là tao lập trình web rồi đó nha, English là tiếng mẹ đẻ, blabla cái dis mẹ 12 tuổi đã code rồi, sao còn đặt cảm xúc vào trong meeting vậy em trai. Và sao có những quyết định ngu ngu vậy em trai. Kêu toàn bộ cty check git leak. Làm việc máy móc quá vậy em trai. Đúng là cty giờ chỉ cần người giỏi múa mồm. Lạy