1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
1032
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Một bài viết khá hay: https://medium.com/developer-purpose/after-16-years-at-google-justin-moore-was-fired-with-an-automated-email-f715ab307871 One thing we can learn from Justin’s 16 years at Google — a long tenure doesn’t mean anything. Companies no longer care about loyalty. And neither should you. Don’t feel indebted to your employer. If you’re 100% replaceable, so are they. This means that you can change jobs, find places that pay better, optimize your career. Look out for yourself, because nobody else is.