1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
1032
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    10.000 kia là chắc tiền ăn chặn compensate sau khi sa thải một mớ nhân viên, nhưng vẫn lên báo xạo lồn nè làng nước ôi https://cafebiz.vn/nfq-asia-phat-dong-quy-10000-usd-ho-tro-sinh-vien-it-kho-khan-20220615164701262.chn