1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
1032
  • Anonymous  mạo danh  ( Đi interview gặp toàn thể loại xàm )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đã đi interview ở công ty này xong và kết luận là sẽ không bao giờ tốn thêm 1s thì giờ cho cái chỗ như vậy nữa. Interviewer trẻ tuổi là TL hay TA gì đấy thì xạo chó còn đến vòng HR thì ép lương thấp. Khuyên mấy bạn có đi pv cho biết thị trường thì cũng đừng nên vào đây như mình vì nó chẳng đáng thời gian mấy bạn bỏ ra đâu. Có pv thử thì còn nhiều cty khác tốt hơn cho dev trải nghiệm.