1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
1032
  • Anonymous  mạo danh  ( September )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Người ta nói mấy người nói chuyện đạo lý thường đạo đức như L mà t chưa tin. Vào NFQ t mới thấy được điều đó. Cái thằng PM Trung Phan hay nói cty khác làm kiểu kia mất nhân tính, chỉ có cty mình làm kiểu này có nhân tính hơn. Rồi nó nói bên khác không có benefit này, bên mình có benefit đi đêm này nọ tốt hơn ... Nhưng kết cục thì sao? Nó vẫn là thằng manager khốn nạn, thâm hiểm nhất. Chuyên triệt tiêu những ý tưởng không hợp ý nó.