1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
1088
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev )  với tư cách là: Dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Thằng An Lê là đứa làm mất đi tinh thần làm việc của mọi người trong công ty, nó đi hù doạ mọi người mà miệng lúc nào cũng nói anh em phải nỗ lực chứng tỏ bản thân. Ai vừa mới làm thành công dự án hoặc nổi lên là nó can thiệp cho họ mất dự án rồi gây áp lực cho họ mất vị trí. Từ lúc nó làm đến giờ dự án thì mất, khách hàng bỏ đi, người giỏi đang làm dự án cũng nghỉ.