1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
1088
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev quèn )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Vào NFQ dc PM dẫn đi chơi gái quả là một trải nghiệm đáng nhớ, bia ôm thì gần như mỗi tuần. Giờ nghỉ rồi qua cty khác chỉ nhớ mãi khoảnh khắc này.