1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
1088
  • Anonymous  mạo danh  ( Dạ )  với tư cách là: Dạ
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Cty đang trên bờ vực, phá sản phải không mọi người. Đi phỏng vấn, cứ thấy từ NFQ là bị mấy con HR hỏi như hỏi cung. Dev NFQ mình ngu dữ vậy đó hả.