1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu OKXE

Ho Chi Minh, Ha Noi
Product
51-150
6
  • Anonymous  mạo danh  ( Thiện Tai )  với tư cách là: Thầy Thích Thẩm Du
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Có vô cẩn thận đọc kỹ hợp đồng nha bạn, lương căn bản nó để thấp lắm, phần còn lại nó ghi là thưởng năng suất, bọn nó đê tiện lắm, ăn cháo đá bát, làm mấy năm xong, giờ nó tuyển được đứa khác rẻ hơn, kiếm cớ năng suất thấp trừ hết mẹ nó còn có lương căn bản, tức lắm mà nói sao lại, chỉ tại mình ngu ko đọc kỹ hợp đồng, coi như bài học.