1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
335
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev )  với tư cách là: Dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty tốt, quản lý nhân viên chuyên nghiệp. PM giỏi, HR nhiệt tình Tốt nhất trong các công ty từng làm