1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Orient Software Development Corp.

Ho Chi Minh, Da Nang
Outsourcing
151-300
396
  • Anonymous  mạo danh  ( hunt_tiger )  với tư cách là: leader
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    https://itviec.com/companies/orient-software-development-corp/review Top 15 cong ty in Ho Chi Minh City is it a joke ? How much Orient pay for ITviec to be name at Top2 Fake.