1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu PYCOGROUP

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
1200
  • Anonymous  mạo danh  ( dev )  với tư cách là: dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    lương cao đấy. mà làm thư như nô lệ cho bọn Pháp thôi. BA là ông nội của dev, technical thì ko thì ko lấy kiến ai hết, vẽ solution cho dev làm, hứa hẹn chém gió client như phép thuật, vẫy đũa là có. dev mà làm ko được thì đó là lỗi của dev. BA đéo quan tâm. dự án tuyển vào ào ạt ngắn hạn rồi cho bay màu hết. làm tạm bợ qua ngày