1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu PYCOGROUP

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
1202
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev tại ngoại )  với tư cách là: Senior Engineer
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đúng chuẩn cày tiền xong biến. Toàn dự án nhảm lờ, làm đủ năm đủ tháng rồi bấm nút biến bố tuyển người khác vào. Muốn gắn bó công ty ah ? Chúng mày mơ hả ? Bản chất bố là OUTSOURCE nhé. Tỉnh đi mấy bé