1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Quantum Digital

District 3, Ho Chi Minh
Outsourcing
1-50
7
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Anh em cho xin thông tin công ty về lương bổng, phúc lợi, văn hoá, môi trường làm việc đi