1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Rakus Vietnam Company

District 12, Ho Chi Minh
Product
1-50
234
  • Anonymous  mạo danh  ( ViruSs )  với tư cách là: Bug
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    người ta bỏ chạy gần hết khỏi cái công ty hãm này, để lại bọn dẩm lol chơi với nhau đi. tụi bây tốt nhất không nên vào đây, khỏi cãi. trân trọng, RAKỨT