1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Rakus Vietnam Company

District 12, Ho Chi Minh
Product
1-50
234
  • Anonymous  mạo danh  ( phake )  với tư cách là: Đứng ở chỗ đó
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lương ổn so với mặt bằng chung, công việc thì làm product nên không bị OT nhiều (hiếm khi OT). Phù hợp người muốn gắn bó lâu dài. - 1 năm đánh giá 2 lần, mỗi lần tăng 40-50$ - 2-3 năm tăng bảng lương 1 lần, mỗi lần 300$