1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Rakus Vietnam Company

District 12, Ho Chi Minh
Product
1-50
234
  • Anonymous  mạo danh  ( trùm )  với tư cách là: trùm
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Mấy thằng Project Manager bên này ngu như chó. Hồi lâu có việc cộng tác chung với tụi nó mới thấy tụi nó ngu thế nào. Giải thích 10 lần mà nó vẫn không hiểu. Chịu thua luôn.