1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Product
301-500
262
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev lâu năm )  với tư cách là: TA
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Mấy bạn bên dưới ảo tưởng VL. Công ty siêu keo, kéo quài cũng ko ra nhé