1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Ho Chi Minh, Ha Noi
Product
1-50
297
  • Anonymous  mạo danh  ( Tester đẹp chai )  với tư cách là: Nhân viên cùi
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty chơi khá đểu vì ra thông báo không tặng tai nghe cho nhân viên sắp nghỉ. Làm mình đợi đợi háo hức mấy tháng, vừa submit nghỉ ngày 31/12 thì nó ko cho tai nghe nữa. Thất vọng công ty vl.