1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Saigon Technology Solutions

Ho Chi Minh, Da Nang
Outsourcing
151-300
93
  • Anonymous  mạo danh  ( Uc Che Cuoc Song )  với tư cách là: Làm qua nhiều PC
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công Ty sống theo kiểu tính cảm ai chơi thân với PC thì được lên cao review tốt, còn ai không thân thì suốt đời cứ là cu li, làm dự án nhỏ xíu mà mấy tháng chưa xong nhờ chơi với PC thì được review tốt. Làm dự án thì ép deadline. Làm thì lương gross, được thưởng thì chia ra làm 3 tháng mới nhận hết mất cả hứng thú.