1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
154
  • Anonymous  mạo danh  ( Người lạ )  với tư cách là: Apply
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Phỏng vấn vô công ty, trải nghiệm pv chán. Cũng chế độ bình thường, không có gì nổi bật. Văn phòng cũng được, không phải toà nhà đỡ bon chen