1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
154
  • Anonymous  mạo danh  ( Ẩn danh hỏi lắm )  với tư cách là: Pv
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Thấy công ty đăng tuyển nhiều nên nộp thử. Mới chỉ pv với bạn tên K~~~ đã nhận thấy quy trình tuyển dụng không chuyên nghiệp. Ng pv hỏi toàn vớ vẩn không đúng chuyên ngành, sau thì phán ko hợp như đúng rồi. Mong HR nên có quy trình đào tạo pv chứ không để mất nhiều người giỏi