1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
222
  • Anonymous  mạo danh  ( Thành viên không tiện nêu tên )  với tư cách là: 1 cái ghế
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty ít hoạt động phát triển toàn diện cho nhân viên. Cảm thấy làm nhưng không có cơ hội phát triển thêm nên dù lương cũng ở mức trung bình nhưng niềm hứng khởi trong công việc đã mất đi. Một số vị trí cao đã nghỉ, không biết nội tình có bị ép buộc gì không, nhưng mà cái thằng lên thay bình thường đã đáng ghét kinh khủng khiếp giờ chắc sẽ gia tăng mức độ ăn hại và phá hoại. Bao giờ mới thay ông Ito đây, muốn công ty đi lên thì thanh trừng từ trên xuống đi.