1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
222
  • Anonymous  mạo danh  ( intern )  với tư cách là: trong cty
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Cty tuyển chi lắm intern vậy, vô cày cuốc rồi bị bóc lột, lương thì ít mà muốn hít của thơm. Bắt làm công việc của nv chính thức, full công suất mà lương 3 cọc 3 đồng, cty nghèo không thuê nổi người nên lùa gà intern hay gì. Chê , rất chê nha. Coi chừng lãnh hậu quả.