1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
222
  • Anonymous  mạo danh  ( một bạn giấu tên )  với tư cách là: tầng 234
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Chán công ty, khách hàng bắt họp 12h, xong họp tới 13h, xong làm tiếp luôn, méo được nghỉ trưa bù. Muốn bóc lột đến thế là cùng, giao việc nhiều mà team thì ít người, deadline dí. Làm ơn quan tâm đến nhân viên 1 xíu đi. Quá bóc lột.