1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
222
  • Anonymous  mạo danh  ( dev hay lên văn phòng )  với tư cách là: nhân viên quèn
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty dạo này keo kiệt vãi, mở tủ lạnh ra ít thấy nước nôi gì hết. Mấy hoạt động gắn kết thì dở quá, chê nha. Được thời gian đỡ đỡ giờ lại bắt đầu ki bo với nhân viên. Bắt lên công ty thường xuyên mà chán vậy ai mà muốn lên đây. Ở nhà wfh cho khoẻ.