1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
222
  • Anonymous  mạo danh  ( no )  với tư cách là: noo
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Hi các bạn, mình chỉ muốn than thở 1 chút. Chuyện là mình có đi phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn thì công ty hẹn sẽ có buổi phỏng vấn lần 2. Tuy nhiên, 1 tuần sau đó mình vẫn không thấy cuộc gọi hay email nào thông báo về buổi phỏng vấn hay kết quả. Sau đó, mình có gửi email lại cho HR thì cũng không thấy trả lời. Hôm sau mình tiếp tục gọi điện trực tiếp đến bạn HR thì được biết là công ty đang xem xét vị trí đó lại nên tạm thời không tuyển nữa xong rồi cúp máy ngang. Chán hết muốn nói. Không hiểu sao các bạn HR làm việc thiếu chuyên nghiệp vậy luôn 🙁