1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
753
  • Anonymous  mạo danh  ( Tâm sân si )  với tư cách là: Ngoài lề cuộc tranh cãi
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Làm sao thoát khỏi tâm tham sân si bây giờ? Nhiều chn biết là ko nên để tâm, ko đặt nó vào cuộc sống nhưng mà rồi cũng bận tâm đến nó rất nhiều. Cơm áo gạo tiền, gia đình bè bạn, công ăn việc làm. Và lại hay tò mò lên đây đọc xong bức xúc rồi muốn tranh cãi phản biệt lại. Sao mà bỏ buông hết được đây :(((