1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
753
  • Anonymous  mạo danh  ( Faker )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Mỗi sáng mở mắt ý nghĩ đầu tiên của mình là không muốn làm việc nữa. Vậy mà vì tiền mình vẫn phải mở laptop lên check in. Lâu rồi không biết mình thích làm gì nữa…