1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
753
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công việc cũng bình thường mà chủ yếu gặp khó khăn với các MA, nếu được mong công ty thay vì tạo servery cuối năm đánh giá quản lý thì hãy thay bằng thùng thư góp ý để mọi người có thể nói lên nỗi niềm của bản thân.