1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu SmartOSC

Ha Noi, Ho Chi Minh
Outsourcing
501-1000
104
  • Anonymous  mạo danh  ( no one make you think you are dog )  với tư cách là: Developer
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lương bèo. Hợp đồng ghi là được thưởng dự án. nhưng làm 3 4 cái rồi éo được đồng nào. Kỹ năng up nhanh vì dev làm hết cmnr