1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Stepmedia Software

Phu Nhuan, Ho Chi Minh
Product
1-50
1222
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Mình là thực tập sinh tester đã thực tập tại công ty. Sau khoảng thời gian làm việc không nhiều tại công tại công ty nhưng mình cảm thấy các anh em dev đối xử rất tốt vs mình