1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Stepmedia Software

Phu Nhuan, Ho Chi Minh
Product
1-50
1222
  • Anonymous  mạo danh  ( Bảo )  với tư cách là: Dev lâu năm
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Hồi mới làm cái dính dịch luôn, ấn tượng cái zụ cty hốt hết nhân viên đi chích ưu tiên trong bệnh viện, rồi hỗ trợ thực phẩm mà tính cả người nhà nữa