1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2259
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev cùi )  với tư cách là: SU Agency
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty có thằng PM tên Tuấn Anh đúng ăn hại, ngày trước xin vô làm Dev PHP làm không ra hồn. Nghỉ xong quay lại xin làm PM, nó chỉ được cái chém gió và là em họ của anh Hải Lê nên mới có chuyện làm Dev không xong xin làm PM thôi