1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2709
  • Anonymous  mạo danh  ( Java )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty Sutrix cực kỳ xàm lông, đăng tuyển ghi nào là cần Spring, Spring Boot, Struts, Hibernate... tùm lum, tới lúc vô làm nó cho làm AEM méo có liên quan. Túm lại thông tin tuyển dụng của Sutrix mang tính lừa lọc là chính.