1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2334
  • Anonymous  mạo danh  ( David Pugliesi )  với tư cách là: President
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    We are pleased to announce our new website: www.sutrixgroup.com 👏 We transform to reflect our DNA, an organization existing at the intersection of creative, business & technology. We approach everything from a point of understanding. That means knowing you, your customers & the innovative technology. Keep an eye on Sutrix Group as we continue to help enterprises provide seamless experiences on digital platforms. 👉 Visit us at: www.sutrixgroup.com #sutrix #newwebsite #innovation #digitaltransformation https://www.facebook.com/watch/?v=1300543903779077