1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2334
  • Anonymous  mạo danh  ( Hà Thị Hớn Tươi )  với tư cách là: HR Manager
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    “If you want to evolve the strategy, you need to evolve the culture.” Staying true to her belief, Mrs. Quynh Phan recently joined Sutrix Group with a mission to evolve our organizational culture. As the VP of Finance and Head of the Administration Team, she emphasizes the importance of flexible work arrangement and keeping people connected in the new hybrid workplace: more autonomy and better work-life balance. Mrs. Quynh Phan is a successful entrepreneur with 15+ years of experience in international relations & finance. She oversees finance & accounting execution, risk management, multicultural management and ensuring the well-being of employees. With her experience and dedication, she will navigate Sutrix towards further success. #sutrix #welcometotheteam #vicepresident #hybridwork #hybridworkplace #flexiblework