1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2491
  • Anonymous  mạo danh  ( Parf )  với tư cách là: Nhân viên
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Ứng dụng Lowcode rất được sử dụng trong công nghiệp và các doanh nghiệp ở các nước tiên tiến, bởi vậy Chuyên gia Nicolas sử dụng để làm phát triển Sutrix trong lĩnh vực này. Để công ty sẵn sàng tiến đến lĩnh vực tin học hiện đại của công ty. Cảm ơn về việc hãy tiếp thu học hỏi Power Apps thay vì ngồi lười mất thời gian chửi ông Nicolas. Thân ái.