1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2491
  • Anonymous  mạo danh  ( Fek )  với tư cách là: Đã đảo Hải Lê
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Tui xin phép lập riêng thớt này chỉ để chửi Hải Lê, bắt đầu luôn nha mấy bạn. Hải Lê ko bị chửi cũng uổng. Làm như shit toàn chơi qua ngày, éo có công hiến được gì ngoài việc đi bợ.