1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2491
  • Anonymous  mạo danh  ( fakw )  với tư cách là: be
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    bỏ qua chuyện công ty như nào , đọc một số review của mấy bạn nc kì cục, thấy uổng công ba mẹ cho ăn học. Nghe cách nc là thấy nhận thức kém, mà ng nhận thức kém thì sao nhận xét dc cái j đúng đắn đâu. Nghe mắc mệt.