1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2624
  • Anonymous  mạo danh  ( Phan Thị Như Quỳnh )  với tư cách là: VP OF FINANCE
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Shout-out to everyone who attended our event and made it worthwhile. You guys are the best! A good life is a collection of happy memories 🥰🥰🥰 https://www.facebook.com/sutrixmedia/posts/pfbid0M4GBwYvbgim8XQythdMFhkJbhitT5pAshsQhe27jiiUHJQ8bHF5w4bVdaTACShx3l