1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2624
  • Anonymous  mạo danh  ( Phan Thị Như Quỳnh )  với tư cách là: HR
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Dear all,    We are writing to you all to apologize officially for the late payments for your 13th salary. The delay is according to the company current business situation,  and we would like to announce that the rest of your 13th  salary will be delivered into 02 stages:    + 1st stage: 50% on March 14th, 2023  + 2nd stage: 50% on April 14th, 2023       And again, we strongly apologize for the delay. Many thanks for your understanding   Yours sincerely,