1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2624
  • Anonymous  mạo danh  ( Người ngoài nào đó )  với tư cách là: Ngoài
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Rồi sao đuổi đi hết mà không trả lương tháng 13 cho nhân viên mà không có thông báo gì hết zậy? Làm ăn có một chút đàng hoàng đc hôn dị chị Quỳnh?