1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2624
  • Anonymous  mạo danh  ( Tipiki Quynh Phan )  với tư cách là: Chủ chịch
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty Tipiki của chị chuẩn bị chuyển sang Ấn Các em giúp chị đánh giá địa điểm nhà hàng của chị 0.5 hoặc 1 sao để chị dễ đi hơn nhá