1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2932
  • Anonymous  mạo danh  ( PHP )  với tư cách là: Nhân viên
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Ai cũng mắc sai lầm dù lớn hay nhỏ nên mọi người đều thấy việc mắc sai lầm là bình thường, họ không chỉ trích nặng nề mà chỉ góp ý để mình sửa chữa