1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2932
  • Anonymous  mạo danh  ( Thuế thuế thuế )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Thuế thuế thuế thuế. Sửa đi sửa lại mãi vậy ly, nghe chỉ đạo của đám bóc lột đó rồi khai gian thuế à. Bao nhiêu con người đang khổ lắm rồi, buông tha nhau đi