1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Tâm Sự Developer

Internet
Troll
10000+
135
  • Anonymous  mạo danh  ( nguoi qua duong )  với tư cách là: Backend
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    TechVSI (https://techvsi.com) - công ty tào lao, lầy, ko bảo hiểm, ko hợp đồng - anh em thực tập chứ dại mà vào đây nhé