1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Tâm Sự Developer

Internet
Troll
10000+
151
  • Anonymous  mạo danh  ( Fan tâm sự dev )  với tư cách là: Mãi đỉnh
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Hay bị công kích cá nhân và chịu nhiều ấm ức nhưng không thể giải bày cùng ai, nhờ có tâm sự dev mà bộc lộ được nhiều sự thật của cty mình. Mình thấy tsd thâtj tuyệt vời không cần cải thiện gì thêm 👏