1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu TMA Solutions

Ho Chi Minh, Others
Outsourcing
1000+
485
  • Anonymous  mạo danh  ( cụ Hồ Ngãi Quảng. )  với tư cách là: thiên đình Mác Lê-Nin.
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    chó chết chính là nguyễn hữu lệ dân bình định có mối thù rất lớn với nguyên xuân phúc dân quảng nam, vương đình huệ dân hà tĩnh, nguyễn tấn dũng dân miền tây, nguyễn phú trọng dân bắc kì, phạm văn đồng, trần đức lương dân quảng ngãi.