1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu TMA Solutions

Ho Chi Minh, Others
Outsourcing
1000+
485
  • Anonymous  mạo danh  ( quê hương ngãi quảng. )  với tư cách là: thiên đình.
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    chó chết chính là huy lê quảng ngãi đụ bùi ngọc anh la ứ ứ chảy nước lên láng, lên máng.